Ευλογημένη πίστη! Γρανιτένιο θεμέλιο σωτηρίας. Θυρανοίξιον μονής αιωνίου. Υπερφυές αισθητήριο. Προέκταση ευφυΐας. Συμπλήρωμα αντίληψης. Διεύρυνση επιστήμης. Κίνητρο υπέρβασης. Ανδρείας προσάναμμα. Πυρ καινοποιόν. Άχρονη ελπίδα. Προσέγγιση Θεότητας. Κατάργηση της ματαιότητας.

Ευλογημένη ταπεινοφροσύνη!

Πτώσεως διόρθωση επιμελής. Ανύψωσις προσώπου ασφαλής. Χαρακτήρος κόσμημα. Ισορροπίας εγγύηση. Αρετών γεννήτρια. Χαρισμάτων δεξαμενή. Προϋπόθεση γνώσεως. Αφορμή μάθησης. Σοφίας προοίμιο. Όπλον αλεξίκακο. Αγία ενόραση. Ακτίστου φωτός όραση.

Ευλογημένη αγάπη! Θεού αντίληψη ακριβής. Καρδίας πλήρωμα θεοειδές. Φόβου διώκτρια. Νήψεως τρόπε. Κοινωνίας στερέωμα. Φιλαδελφείας νόημα. Ανάπαυσης λόγε. Ειρήνης διάκονε. Χαράς τροφέ. Δημιουργίας αιτία. Αιωνιότητας πνεύμα. Χριστού προσκλητήριο νεύμα.

Ευλογημένη διάκριση! Αρετών αρμονική εκδήλωση. Ορθοπραξίας οδέ ευθεία. Δικαιοσύνης διάσωσμα. Ελέους πραγμάτωση. Απάτης αποκάλυψη. Αιρέσεως συντριβή. Συμπαιγνίας διάρρηξη. Φιλανθρωπίας επίτευξη. Ευθυκρισίας βάθος. Φιλοσοφίας υπέρβαση. Θεωρίας εξήγηση. Αγίου Πνεύματος μύηση.

Ευλογημένη εγκράτεια!

Πανοπλία ψυχής άτρωτη. Πηγή ισχύος αστέρευτη. Πνεύματος τροφοδοσία. Υπεραισθησίας μέθοδε. Κάλλος δυσπερίγραπτο. Μύρου ανάβλυση. Ησυχίας μυστικό. Ηρεμίας μετάγγιση. Καθαρότητας έκλαμψη. Τιμή Παναγίας. Ολκέ χάριτος. Στολή ψυχής άρρητος.

Ευλογημένη υπομονή!

Καταφύγιο σωφροσύνης ασφαλές. Εμπιστοσύνη Θεού έμπρακτη. Στήλη ήθους. Καθαρτήρια κάμινος. Οικοδομή χαρακτήρα. Εργαστήριο ελπίδας. Μαρτυρίου στέφανος. Ευκαιρία σωτηρίας. Διαρκής προσευχή. Μακάριο τέλος. Πρακτική φιλοκαλίας. Πέρας διαδρομής αγίας.

Ευλογημένη δικαιοσύνη!

Τριαδικής ειρήνης μίμηση. Αγαθοποιίας δύναμη ακατάλυτη. Θεοτρόπος πυξίδα. Δυνάμεως φίλτρο. Νοός ησυχαστήριο. Ψυχής κατάπλασμα. Θεοσεβείας απαύγασμα. Προσευχής παρρησία. Καρποφορίας λίπασμα. Ερινυών αμυντήριο. Εξημέρωση θηρίου. Χειρ βοηθείας Κυρίου.

Ευλογημένη ανδρεία!

Πασών αρετών υπόσταση. Προαπαιτούμενο τελικής δικαίωσης. Ευπραξίας επιμονή. Ήθους διασφάλιση. Ελευθερίας φρόνημα. Επανόρθωσης δύναμη. Αγαθού προστασία. Ομολογίας κραυγή. Θυσίας θυμίαμα. Καρτερίας φύλακα. Φλόγα αυταπάρνησης. Της απώλειας άρνησις.

Ευλογημένη μετάνοια!

Εισιτήριο ζωής αιωνίου. Αναπότρεπτων τραυμάτων ίαση. Αξιοθαύμαστη τόλμη. Νοός αφύπνιση. Ψυχής αποτοξίνωση. Υπάρξεως κυριότητα. Φρόνησης απόδειξη. Αληθινή εξυπνάδα. Καθαρότητα νόησης. Αυτογνωσίας κλέος. Διανόηση ειλικρινής. Παραδείσου φάρος ευκρινής.

Ευλογημένη συγχώρεση!

Επιεικούς κρίσης πρόνοια. Αξιόπιστη υπόσχεση ελέους. Σύνδεσμε αγάπης. Νικητήριο σάλπισμα. Προκοπής διάγγελμα. Καλοσύνης πραγμάτωση. Μακροθυμίας άνθιση. Ευσπλαχνίας διακήρυξη. Καρδιάς αγαλλίαση. Μίσους απόπλυση. Φιλότιμου λάμψη. Εγωπάθειας μέγιστη κάμψη.

Ευλογημένη αφιλοκέρδεια!

Συλλογή θησαυρών ουρανίων. Τεκμήριο καθαρής αγάπης. Φιλίας στερέωμα. Αξιοπιστίας διάδημα. Πλεονεξίας κατάργηση. Μαμωνά τρώση. Καλλιτεχνίας ουσία. Επιστημών στερέωμα. Ευωδία παιδείας. Εξουσίας έλεγχος. Φιλονικίας συντριβή. Ειρηνικού βίου τρυφή.

Ευλογημένη προσευχή!

Δωρεά Θεϊκής κοινωνίας. Ουρανίων αγαθών πρόγευση. Μετοχή παραδείσου. Ελπίδα άσβεστη. Πειρασμού απόκρουση. Αγιότητας κλήση. Βίου απαντοχή. Πόνου αντοχή. Καιρού εξαγορά. Προστασία φοβερά. Υπέρβαση κτίσης. Οικοδομή άφθαρτης φύσης.

Ευλογημένη θανάτου μνήμη!

Αφορμή ελόγου ταπείνωσης. Προσωρινότητας βίου αντίληψη. Ευπραξίας λόγε. Καθαρμού εκζήτηση. Απληστίας διακωμώδηση. Κενοδοξίας παραίτηση. Δακρύων κατάνυξη. Χαρμολύπης αίσθηση. Απαθείας εννόηση. Φθόνου κατάλυση. Πονηρίας κένωση. Μετά Χριστού ένωση.